UPOZORNENIE : Zmena adresy - Južná trieda 123, Košice (na prízemí v zadnej časti)